Infrastruktura drogowaBranża mostowa i konstrukcyjnaInfrastruktura hydrotechnicznaInfrastruktura kolejowaInfrastruktura technicznaBranża ochrony środowiska
branza-mostowa

Branża mostowa i konstrukcyjna

  • Dokumentacja każdego stadium w zakresie budowy/przebudowy mostów, estakad, wiaduktów, tuneli, kładek i innych obiektów inżynierskich
  • Inwentaryzacja obiektów inżynieryjnych wraz z infrastrukturą
  • Dokumentacje przetargowe, kosztorysy inwestorskie i wyceny
  • Ekspertyzy, analizy, opinie techniczne i doradztwo naukowe
  • Weryfikacja dokumentacji projektowych
  • Nadzór autorski i inwestorski