Infrastruktura drogowaBranża mostowa i konstrukcyjnaInfrastruktura hydrotechnicznaInfrastruktura kolejowaInfrastruktura technicznaBranża ochrony środowiska
infra-hydrotechniczna

Infrastruktura hydrotechniczna

  • Dokumentacja każdego stadium w zakresie budowy/przebudowy nabrzeży portowych, falochronów, umocnień brzegów, kanałów, zbiorników, zapór, śluz i innych budowli hydrotechnicznych
  • Dokumentacje przetargowe, kosztorysy inwestorskie i wyceny
  • Ekspertyzy, analizy, opinie techniczne i doradztwo naukowe
  • Weryfikacja dokumentacji projektowych
  • Nadzór autorski i inwestorski