Infrastruktura drogowaBranża mostowa i konstrukcyjnaInfrastruktura hydrotechnicznaInfrastruktura kolejowaInfrastruktura technicznaBranża ochrony środowiska
infra-drogowa

Infrastruktura drogowa

 • Dokumentacja każdego stadium w zakresie budowy/przebudowy:
  - autostrad, dróg ekspresowych (w tym MOP i OUD)
  - skrzyżowań, dróg, ulic
  - placów postojowych, parkingów, parkingów wielopoziomowych
  - lotniskowych dróg startowych, kołowania i technicznych
 • Projekty organizacji ruchu, prognozy ruchu, audyty BRD
 • Studia wykonalności i techniczno-ekonomiczno-środowiskowe
 • Dokumentacje przetargowe, kosztorysy inwestorskie i wyceny
 • Ekspertyzy, analizy, opinie techniczne i doradztwo naukowe
 • Weryfikacja dokumentacji projektowych
 • Nadzór autorski i inwestorski