Infrastruktura drogowaBranża mostowa i konstrukcyjnaInfrastruktura hydrotechnicznaInfrastruktura kolejowaInfrastruktura technicznaBranża ochrony środowiska
infra-kolejowa

Infrastruktura kolejowa

  • Dokumentacja każdego stadium w zakresie budowy/przebudowy: linii, węzłów, i stacji kolejowych, urządzeń sterowania ruchem
  • Dokumentacje przetargowe, kosztorysy inwestorskie i wyceny
  • Ekspertyzy, analizy, opinie techniczne i doradztwo naukowe
  • Weryfikacja dokumentacji projektowych
  • Nadzór autorski i inwestorski