Infrastruktura drogowaBranża mostowa i konstrukcyjnaInfrastruktura hydrotechnicznaInfrastruktura kolejowaInfrastruktura technicznaBranża ochrony środowiska
infra-tech

Infrastruktura techniczna

 • Dokumentacja każdego stadium w zakresie budowy/przebudowy:
  - sieci sanitarnych, ciepłowniczych, gazowych i kan. deszczowej
  - odwodnienia terenu i zagospodarowaniem wód opadowych
  - sieci elektroenergetycznych, teletechnicznych, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia drogowego i iluminacyjnego
 • Operaty wodnoprawne
 • Dokumentacje przetargowe, kosztorysy inwestorskie i wyceny
 • Ekspertyzy, analizy, opinie techniczne i doradztwo naukowe
 • Weryfikacja dokumentacji projektowych
 • Nadzór autorski i inwestorski